ไม้บัว

ไม้บัว PS ไม้มอบฝ้า คิ้ว บัว บัวเชิงผนัง ไม้บัวเชิงผนังเยส โมลดิ้ง โพลีสไตรีน Polystyrene(PS) พลาสติกโพลีสไตรีน เพื่อทดแทนไม้จริง จากธรรมชาติ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศเกาหลี มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินงานมากกว่า 28 ปี

"ไม้บัว PS ไม้มอบฝ้า คิ้ว บัว บัวเชิงผนัง ไม้บัวเชิงผนัง Polystyrene(PS) พลาสติกโพลีสไตรีน" เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อทดแทนการใช้ไม้จริงจากธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ มีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีความสวยงาม ทนน้ำ 100% อายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งง่าย ติดตั้งภายใน สะดวกและประหยัดกว่าการใช้ไม้จริงจากธรรมชาติ จึงเป็นที่มาแห่งการตอบโจทย์ในทุกด้านวัสดุตกแต่งภายในในปัจจุบัน

 

 • ไม้บัวอเนกประสงค์ BA002

 • ไม้บัวอเนกประสงค์ BA003

 • ไม้บัวบน BB004

 • ไม้บัวบน BB006

 • ไม้บัวบน BB007

 • ไม้บัวบน BB014

 • ไม้บัวบน PB001

 • ไม้บัวกลาง BG004

 • ไม้บัวกลาง BG005

 • ไม้บัวกลาง BG008

 • ไม้บัวกลาง BG011

 • ไม้บัวกลาง BG013