ไม้บัว

ไม้บัว PS ไม้มอบฝ้า คิ้ว บัว บัวเชิงผนัง ไม้บัวเชิงผนังเยส โมลดิ้ง โพลีสไตรีน Polystyrene(PS) พลาสติกโพลีสไตรีน เพื่อทดแทนไม้จริง จากธรรมชาติ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศเกาหลี มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินงานมากกว่า 28 ปี

"ไม้บัว PS ไม้มอบฝ้า คิ้ว บัว บัวเชิงผนัง ไม้บัวเชิงผนัง Polystyrene(PS) พลาสติกโพลีสไตรีน" เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อทดแทนการใช้ไม้จริงจากธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ มีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีความสวยงาม ทนน้ำ 100% อายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งง่าย ติดตั้งภายใน สะดวกและประหยัดกว่าการใช้ไม้จริงจากธรรมชาติ จึงเป็นที่มาแห่งการตอบโจทย์ในทุกด้านวัสดุตกแต่งภายในในปัจจุบัน

 

 • ไม้บัวล่าง PL001

 • ไม้บัวล่าง PL002

 • ไม้บัวล่าง PL003

 • ไม้บัวล่าง PL004

 • ไม้บัวล่าง PL005

 • ไม้บัวล่าง PL006

 • ไม้บัวครอบมุมใน BC001

 • ไม้บัวครอบมุมนอก BC002

 • ไม้บัวครอบมุมนอก BC003

 • ไม้บัวครอบมุมใน BC011

 • ไม้บัวครอบมุมนอก BC012

 • ไม้บัวอเนกประสงค์ BA001