ประตู

ประตู (Doors) เยส โมลดิ้ง โพลีสไตรีน Polystyrene(PS) พลาสติกโพลีสไตรีน เพื่อทดแทนไม้จริง จากธรรมชาติ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศเกาหลี มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินงานมากกว่า 28 ปี การนำไปใช้งาน นำไปตกแต่งทำประตู หรือเปลี่ยนประตูเดิมที่เราใช้มานาน หรือใช้งานจนชำรุด เปลี่ยนเป็นสไตล์ใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะประตู เยส โมลดิ้ง

  • ประตู PS รุ่น DA

  • ประตู PS รุ่น DB

  • ประตู PS รุ่น DC

  • ประตู PS รุ่น DE

  • ประตู PS รุ่น DF