บานซิงค์ ตู้ลิ้นชัก และตู้แขวน

บานซิงค์ ตู้ลิ้นชัก และตู้แขวน ผลิตจากพลาสติก HIPS+PS เป็นพลาสติกเหนียวหนาแน่น เกรด A

แข็งแรงทนทาน มีคุณสมบัติ กันปลวก กันน้ำ100% บานซิงค์พร้อมติดได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง

 • บานซิงค์เดี่ยว Single Counterdoor (CA)

 • บานซิงค์ถังแก็ส Counterdoor For Gas Tank (CA)

 • บานซิงค์คู่ Double Counterdoor (CA)

 • บานซิงค์คู่ใต้เตา Double Counterdoor For The Stove (CA)

 • บานซิงค์เดี่ยว Single Counterdoor (CB)

 • บานซิงค์คู่ Double Counterdoor (CB)

 • บานซิงค์เดี่ยว Single Counterdoor (CC)

 • บานซิงค์ถังแก็ส Counterdoor For Gas Tank (CC)

 • บานซิงค์คู่ Double Counterdoor (CC)

 • บานซิงค์คู่ใต้เตา Double Counterdoor For The Stove (CC)

 • ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น Triple Drawer Cabinet (TA)

 • ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น Triple Drawer Cabinet (TB)