BC บัวครอบ

Cover Moulding

ไม้บัวครอบ BC เยส โมลดิ้ง (บัวครอบมุมนอก และบัวครอบมุมใน) ใช้สำหรับนำไปตกแต่งเป็นตัวครอบมุมเสาหรือมุมผนัง มุมนอก มุมใน เพื่อความสวยงามและมีสไตล์มากขึ้น หรือใช้ทั่วๆไปได้ทั้งในห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ สามารถใช้คู่กับผนังเดิมที่มีอยู่ หรือตกแต่ง Mix and Match ตามสไตล์ความชอบ

  • ไม้บัวครอบมุมใน BC001

  • ไม้บัวครอบมุมนอก BC002

  • ไม้บัวครอบมุมนอก BC003

  • ไม้บัวครอบมุมใน BC011

  • ไม้บัวครอบมุมนอก BC012

  • ไม้บัวครอบมุมใน BC004

  • ไม้บัวครอบมุมนอก BC005