อบรมสินค้าเยส โมลดิ้ง ให้กับร้านศิลาตาก

10 September, 2014
ร้านศิลาตาก
อบรมสินค้าเยส โมลดิ้ง ให้กับร้านศิลาตาก

อบรมสินค้าเยส โมลดิ้ง ไม้บัว ไม้แต่งผนัง ชั้นอเนกประสงค์ ประตู และวงกบประตู โพลีสไตรีน ให้กับพนักงานขายและผู้เกี่ยวข้องร้านศิลาตาก และร่วมสนุกเล่นกิจกรรมตอบคำถามกับเยส โมลดิ้ง ทั้งนี้ทั้งนั้นขอขอบพระคุณร้านศิลาตากที่ให้โอกาสเข้าไปอบรบในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งโอกาสหน้าจะได้กลับมาอบรมสินค้าอีกครั้งนะคะ