อบรมสินค้าเยส โมลดิ้ง ให้กับร้านเฉลียวการช่าง

19 July, 2014
ร้านเฉลียวการช่าง

อบรมสินค้าเยส โมลดิ้ง ให้กับร้านเฉลียวการช่าง และค้าวัสดุก่อสร้าง เกี่ยวกับสินค้าไม้บัว ไม้แต่งผนัง ประตู และวงกบประตูเยส โมลดิ้ง โพลีสไตรีน
รวมไปถึงการใช้งานเบื้องต้นคร่าวๆ ซึ่งในโอกาสหน้าทางบริษัทขอจัดมาอบรมสินค้าพร้อมทีมช่างเทคนิคอีกครั้งนะคะ ขอขอบพระคุณร้านเฉลียวการช่าง อีกครั้งนะคะ