Yes Moulding News & Events

News & Events

Yes Moulding

งานสถาปนิก'58 (ครั้งที่ 29) "ASA NEXT l ตัวตน คนไทย"

28 April - 3 May, 2015
อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บริษัท เยส โมลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอบกราบขอบพระคุณผู้มาร่วมงานสถาปนิกทุกท่าน ลูกค้า และคู่ค้า ที่ได้มาเยี่ยมชมที่บูธ เยส โมลดิ้ง และสนใจสินค้าของ บริษัท เยส โมลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่ บริษัท เยส โมลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมงานสถาปนิก'58 (ครั้งที่ 29) "ASA NEXT l ตัวตน คนไทย" ในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์ รวมไปถึง นำเสนอสินค้าในกลุ่ม ไม้บัว ไม้แต่งผนัง ชั้นเอนกประสงค์ ประตู และวงกบประตู เยส โมลดิ้ง โพลีสไตรีน ซึ่งเรานำนวตกรรมเรื่องวัสดุโพลีสไตรีน (POLYSTYRENE : PS) มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรา มีความทนน้ำ ทนปลวก ทนทาน ตัด ตอกเจาะ ไม่แตกร้าว และยังเป็นวัสดุทดแทนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วย

ท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งที่สนใจ และเลือกซื้อสินค้าของ บริษัท เยส โมลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ค่ะ