โครงการบ้าน จ.พัทลุง โดยบริษัทออกแบบและก่อสร้างอนันตากรุ๊ป