การตกแต่งผนังด้วยไม้บัว และไม้แต่งผนัง เยส โมลดิ้ง

การตกแต่งผนังด้วยไม้บัว และไม้แต่งผนัง เยส โมลดิ้ง
นำเสนอรูปแบบการตกแต่งผนัง แบบต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่จะตกแต่งผนังใหม่ หรือเปลี่ยนผนังเดิม มุมเดิม ให้แปลก และแตกต่าง

การคำนวณพื้นที่การใช้ไม้แต่งผนัง เยส โมลดิ้ง ขนาดต่างๆ