ไม้บัว : Moulding

ไม้บัวPSเยสโมลดิ้ง ๐ คิ้วไม้บัวเชิงผนังเยสโมลดิ้ง ๐ โพลีสไตรีน (PS)
ไม้มอบPSเยสโมลดิ้ง ๐ ไม้คิ้วPSเยสโมลดิ้ง ๐ บัวเชิงผนังเยสโมลดิ้งPS ๐ ไม้มอบฝ้าเยสโมลดิ้งPS
บัวเชิงผนังเยสโมลดิ้ง ๐ บัวฝ้าเยสโมลดิ้ง ๐ บัวพื้นเยสโมลดิ้ง ๐ บัวพลาสติกเยสโมลดิ้ง ๐ คิ้วบัวพลาสติกเยสโมลดิ้ง
ไม้บัวตกแต่งเยสโมลดิ้ง ๐ ไม้บัวอเนกประสงค์เยสโมลดิ้ง ๐ คิ้วบัวตกแต่งเยสโมลดิ้ง