งานบ้านและคอนโด พิษณุโลก ครั้งที่1 เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก